Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Bydgoskim Klastrem Przemysłowym rozpoczęło realizację projektu dedykowanego osobom młodym z województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 18-35 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. na skutek pozostawania bez zatrudnia.

Przy okazji realizacji projektu organizacje chciałyby zaprosić Państwa do współpracy w zakresie informowania pracodawców o możliwości przyjęcia młodych osób na staże lub upowszechnienia informacji o realizacji projektu w kręgach jego potencjalnych odbiorców (np. byłych beneficjentów Państwa projektu).

 Projekt „Mobilni na rynku pracy” oferuje szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności cenionych przez pracodawców, jak posługiwanie się językiem obcym, kwalifikacje związane np. z obórką mechaniczną i przetwórstwem tworzyw sztucznych. Uczestnicy projektu otrzymają przygotowanie zawodowe (kursy/szkolenia), a następnie dzięki stażowi zagranicznemu będą mogli nabyć doświadczenie zawodowe i umiejętności niezbędne do znalezienia zatrudnienia po powrocie do kraju. Uczestnicy odbywać będą blisko 3 miesięczne staże zagraniczne u pracodawców w Czechach, Niemczech i na Malcie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, administracji, usług, IT, marketingu i innych.

 Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.pte.bydgoszcz.pl/ (zakładka MOBILNI) oraz https://www.facebook.com/mobilniNEET/ .

 

 W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

 Zespół projektu ”Mobilni”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz,

tel: 52 322 67 20