W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgromadzenie odbyło się w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy. W trakcie Zgromadzenia dokonano wyboru Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Krzysztofa Sikorę. Wybrano również 9 osobowe Prezydium i skład 3 osobowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020. Po wyczerpaniu wszystkich formalnych punktów porządku obrad uczestnicy zgromadzenia zajęli się „Kierunkami działań Stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług reprezentowali Prezes Jan Sielski i Wiceprezes Bernard Kończak.