W dniu 7 czerwca 2017 r.  o godz. 9ºº w siedzibie Zrzeszenia przy ul. Dworcowej 77 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy. Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda zaprezentował zebranym wnioski z przeprowadzonej kontroli finansowo-gospodarczej, następnie członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Członkowie Zarządu KPZHiU przedstawili informacje z bieżącej działalności Zrzeszenia.