W dniu 19.06.2017 r. podczas uroczystej Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w CKK Jordanki w Toruniu, Pan Krzysztof Sikora, Prezydent Sejmiku Gospodarczego WK-P, którego Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy jest członkiem odebrał wyróżnienie dla stowarzyszenia w kategorii GOSPODARKA.