W dniu 21 czerwca o godzinie 11:00 odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu UniwersytetuTechnologiczno-Przyrodniczego.Tradycją Uniwersytetu podczas obchodów święta jest wręczanie medali, odznaczeń państwowych, wyróżnień oraz listów gratulacyjnych, a także promocja doktorów. Uroczystość uświetnił występ chóru UTP pod dyrekcją Agnieszki Sowy.

Na zaproszenie Rektora UTP w posiedzeniu Senatu uczestniczył Prezes KPZHiU Jan Sielski.