W dniu 15 marca 2016 r. na terenie Kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się uroczyste otwarcie Konsulatu Honorowego Ukrainy.

Po ceremonii przecięcia wstęgi w barwach Ukrainy, podpisana została umowa o wykonywaniu funkcji Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deshchytsia na Konsula Honorowego Ukrainy mianował Krzysztofa Sikorę. Przekazane zostały również listy uwierzytelniające strony ukraińskiej.W uroczystościach uczestniczyli m.in. Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce Aleksander Borysenko, konsul-kierownik kancelarii Konsulatu Ukrainy w Gdańsku Lev Zaharczyszyn, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Bydgoszczy Wiesław Cezary Olszewski a także Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski.

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy reprezentowali: Dyrektor Bogumiła Zielińska, Prezes Jan Sielski oraz Wiceprezes Bernard Kończak

Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy jest już ósmym konsulatem honorowym reprezentującym interesy zagranicznych państw i ich obywateli w Bydgoszczy.

 

 

W dniu 22 lutego br. w  Regionalnym Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., w Solcu Kujawskim z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Pana Mikołaja Bogdanowicza odbyło się spotkanie z parlamentarzystami województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie spotkania poruszone zostały między innymi takie tematy jak:

1. Rola Sejmiku Gospodarczego w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju firm województwa kujawsko-pomorskiego.

3. Płaszczyzna współpracy pomiędzy parlamentarzystami a Sejmikiem Gospodarczym WK-P i instytucjami otoczenia biznesu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy reprezentowali Prezes Jan Sielski oraz Dyrektor Leszek Rutkowski.

W dniu 22 lutego br. o godz. 11:00, w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Panem Mikołajem Bogdanowiczem. Wizyta w Urzędzie Wojewódzkim była okazją do rozmowy o najważniejszych sprawach gospodarczych regionu. Obie strony zadeklarowały dalszą owocną współpracę.

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy reprezentowali Prezes Jan Sielski oraz Dyrektor Leszek Rutkowski.

 

W dniu 11 lutego 2016 roku w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, na którym obecni byli członkowie Prezydium Sejmiku Gospodarczego, KPZHiU reprezentowali Prezes – Jan Sielski oraz Wiceprezes – Bernard Kończak.

Wśród tematów, które zostały poruszone podczas spotkania były:

1.Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu dla rozwoju firm Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.Systemowa Współpraca z Komisją Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3.Tworzenie systemu Monitoringu Gospodarczego.

 

W dniu 29 stycznia 2016 roku Dyrektor  Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy Leszek Rutkowski z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Janowiec Wielkopolski odebrał podziękowania od Burmistrza Janowca Wielkopolskiego za długoletnią pracę w samorządzie: