Obchody 671 urodzin miasta rozpoczęły się 19 kwietnia od złożenia kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. Następnie podczas uroczystej sesji Rady Miasta wręczono Medale Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy. Odsłonięto także zegar na ratuszowej wieży.

20 kwietnia w Filharmonii Pomorskiej odbył się urodzinowy koncert z okazji 671 rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich. W programie utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkiestry kameralnej Capella Bydgostiensis. Podczas koncertu prezydent Rafał Bruski wręczy nagrody i wyróżnienia dla artystów i naukowców.

Na zaproszenie Prezydenta w uroczystości wziął udział Prezes KPZHiU Jan Sielski.

W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgromadzenie odbyło się w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy. W trakcie Zgromadzenia dokonano wyboru Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Krzysztofa Sikorę. Wybrano również 9 osobowe Prezydium i skład 3 osobowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020. Po wyczerpaniu wszystkich formalnych punktów porządku obrad uczestnicy zgromadzenia zajęli się „Kierunkami działań Stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług reprezentowali Prezes Jan Sielski i Wiceprezes Bernard Kończak.

 

W dniu 8 marca br. (środa) o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tematem Prezydium będzie zatwierdzenie dokumentacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku Gospodarczego WK-P w dniu 29 marca br. oraz ustalenie wszelkich kwestii organizacyjnych spotkania.

7 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 odbędzie się uroczyste spotkanie laureatów programów „Gmina Fair Play” 2016 i „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016, w którym udział weźmie Prezes KPZHiU Jan Sielski.

Czytaj więcej...

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika „pełnoetatowego”

 

Kwota wynagrodzenia

 2.000 zł *

* od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Czytaj więcej...