W dniu 10.06.2013r., w siedzibie koła nakielskiego przy ulicy Pocztowej, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Kupieckiej KPZHiU.

W posiedzeniu uczestniczyli Prezes Krzysztof Hadrysiak i Dyrektor Leszek Rutkowski.

Głównym tematem spotkania było przygotowanie sprawozdania z działalności Rady Kupieckiej za miniony okres sprawozdawczy, tj. za 2012r. Ponadto przygotowano stanowisko odnośnie projektu tzw. "wolnych niedziel w handlu".

Przewodniczący koła nakielskiego, członek Rady Kupieckiej KPZHiU - pan Leopold Zwoliński przedstawił propozycję organizacji obozu tenisa ziemnego dla członków KPZHiU.

Więcej informacji na stronie: www.tenis-zgoda.pl