Dnia 3 czerwca 2013 r. konferencją w UTP w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski rozpoczął konsultacje do projektu Strategii Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Marszałek Województwa Piotr Całbecki przedstawił po raz pierwszy projekt Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020. 

 

 

W dniu 19 czerwca 2013 r. na wniosek Prezydium Sejmiku Gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego, władze województwa zaprosiły członków stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne, które umożliwiło zaprezentowanie stanowisk wszystkim członkom Sejmiku, zadania pytań i uzyskania dodatkowych wyjaśnień. 

 

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług reprezentował Prezes Krzysztof Hadrysiak i Bernard Kończak. Prezes zgłosił uwagi do projektu dotyczące braku podkreślenia wagi, roli i wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw naszego regionu.