Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 02.07.2013 roku odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy R. Bruskiego, Wiceprezydent G. Ciemniak, radnych, przedstawicieli WGKiOŚ, kupców z Targowiska „Białe” oraz przedstawicieli Zrzeszenia.

Celem spotkania było omówienie przetargu na zarządzanie targowiskiem, który odbył się w październiku ubiegłego roku oraz relacje między zarządzającym a kupcami na targowisku. Prezydent G. Ciemniak omówiła procedurę przetargową, protokół z jego przebiegu i przekazała informację, iż Komisja Przetargowa nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji złożonej przez KPZHiU jako oferty przetargowej.

 

Bez zastrzeżeń okazała się także wartość środków trwałych przyjętych w dokumentacji przetargowej, którą to WGKiOŚ weryfikował przed przetargiem.

 

Kupcy z „Białego” sygnalizowali potrzebę zmiany niektórych zapisów umowy dot. zasad korzystania z targowiska łączącej KPZHiU z przedsiębiorcami handlującymi na targowisku. Zrzeszenie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kupców jest w stanie zmienić kilka zapisów w umowie celem poprawy wzajemnych relacji.

 

Prezydent obiecał dalsze zainteresowanie sprawą i doprowadzenie do porozumienia między stronami.

 

dscn4409

dscn4410

 

dscn4411