W odpowiedzi na zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim czasie w przepisach prawa pracy, ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” zapraszają do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu, które odbędzie się 11 grudnia br. o godz. 9.00 w Centrum Pracy i Przedsiębiorczości.

Podczas spotkania omówione zostaną między innymi zagadnienia związane z ostatnimi zmianami w  zakresie uprawnień rodzicielskich oraz  przepisach dotyczących czasu pracy

 Szkolenie poprowadzi Pani Ewa Górniewska –inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013r. o godz. 9.00 w Centrum Pracy i Przedsiębiorczości przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy (sala na parterze).

 Udział w szkoleniu jest odpłatny. Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi:

  • 280 zł/ osoba +VAT- dla firm będących członkiem organizatora
  • 350 zł/osoba +VAT- dla firm nie będących członkiem organizatora

 Osoba do kontaktu:
Dorota Filarecka-Stanek
Koordynator ds. Szkolenia 
tel. (52) 585 91 64