W dniu 21 marca 2014 o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odbyła się konferencja Banku Pekao S.A. organizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zatytułowana „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013”.

Konferencję otworzył Pan Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Dyrektor Regionalny Banku Pekao S.A.

Podczas konferencji przedstawiony został m.in. temat eksportowych szans dla polskich firm na rynku niemieckim.  Zaprezentowane zostały regionalne wyniki Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Omówiony został również  problem „jak przyszłe warunki makroekonomiczne wpływać będą na eksport polskich firm”.

W konferencji na zaproszenie Banku Pekao S.A. uczestniczył Pan Krzysztof Hadrysiak Prezes KPZHiU w Bydgoszczy.