W dniu 28 maja 2014 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbył się XXXVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów KPZHiU w Bydgoszczy.

Najważniejszymi punktami obrad były:

- Sprawozdanie z działalności statutowej KPZHiU, Rady Kupieckiej, Komisji Rewizyjnej i Zarządu,

- Sprawozdanie z działalności finansowej za 2013 rok,

- Wybór władz Zrzeszenia

 Zjazd przyjął w formie uchwał sprawozdanie finansowe i udzielił absolutorium Zarządowi za 2013 rok.

 W wyniku wyborów XXXVIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Prezesem KPZHiU w Bydgoszczy został Pan Jan Sielski, na Wiceprezesów Zrzeszenia wybrano Zbigniewa Dąbrowskiego i Bernarda Kończaka.

 Wybrano także pełny skład Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy:

-        Barbara Januszewska,

-        Alfreda Lis,

-        Lilianna Miszczyk,

-        Zdzisław Perzyński,

-        Jarosław Wiliński,

-        Stefan Zeyda,

-        Bartosz Zwolanowski