W dniu 13 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie Rady Wojewódzkiej SLD i kandydatów do Parlamentu Europejskiego w Kujawsko-Pomorskiem, na które przybył Przewodniczący SLD Leszek Miller.

W trakcie wizyty podsumowano wyniki kampanii wyborczej, która w regionie pozwoliła z sukcesem utrzymać mandat Europosła przez lidera listy SLD-UP Janusza Zemke.

W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes KPZHiU Bernard Kończak z żoną Danutą – długoletnim członkiem KPZHiU w Bydgoszczy.