W całym kraju trwa prowadzona m. in. przez Administrację Podatkową akcja „Weź paragon". Przedsięwzięcie to realizowane jest dwutorowo, podejmowane są zarówno działania o charakterze kontrolnym, jak i informacyjno-edukacyjnym. Jej celem jest przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości zarówno sprzedawców jak i kupujących o korzyściach płynących z wydawania i brania paragonu.

Zwraca się uwagę w szczególności na korzyści w sferze praw konsumenckich i obywatelskich, jak i w sferze tworzenia warunków uczciwej konkurencji oraz kształtowania postaw społecznych. Wskazując na konsumencki aspekt brania paragonu, przypomina się, że jako dowód zakupu umożliwia on złożenie ewentualnej reklamacji czy późniejsze dochodzenie roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Równocześnie uświadamianie konsumentów, że żądając paragon przy każdym zakupie towarów lub usług, przyczyniają się do likwidacji szarej strefy, a tym samym wspierają uczciwą konkurencję.

Posiadanie paragonu:

- ułatwia klientowi złożenie reklamacji,

- daje możliwość porównywania cen,

- wspiera uczciwą konkurencję,

- pozwala uzyskać pewność, że nie zostało się oszukanym,

- wpływa na zmniejszenie szarej strefy.

Jednym z celów akcji jest także podnoszenie wśród podatników (przedsiębiorców) poziomu wiedzy i zrozumienia dla obowiązków związanych z ewidencjonowaniem obrotów za pomocą kas fiskalnych. Działania o charakterze kontrolnym zmierzają natomiast do ujawniania i sankcjonowania nieprawidłowości w tym zakresie.

Kampania „Weź paragon” ma wpłynąć na umocnienie właściwych postaw, a w przypadkach nieprawidłowości na zmianę zachowania konsumentów oraz sprzedawców podczas dokonywanych przez nich transakcji. Osiągnięcie tego celu uzależnione jest między innymi od realizacji działań edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się zrozumienia przez klientów sensu żądania paragonu za zakupiony towar.

Do akcji przyłączył się także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.