Wyższa Szkoła Gospodarki obchodzi w tym roku  25 rocznicę powstania uczelni. Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbyła się 4 października 2014 r. i była szczególnie uroczysta.

 Wszystkich przybyłych na jubileuszową inaugurację roku akademickiego powitał Rektor Wiesław Olszewski. Wyższa Szkoła Gospodarki ma powody do zadowolenia. Zdobywa wysokie miejsca w rankingach, zwiększa liczbę kierunków, wydziałów i studentów.

Z powodu srebrnego jubileuszu do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego zaproszono gościa specjalnego – byłego prezydenta RP. Aleksander Kwaśniewski mówił na temat stosunków polsko-ukraińskich.

W programie inauguracji poza uroczystą immatrykulacją, wręczono państwowe i resortowe odznaczenia. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała dyrektor generalna WSG, Małgorzata Szymańska-Sikora.

Na zaproszenie władz Wyższej Szkoły Gospodarki  w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 uczestniczyli Prezes KPZHiU Jan Sielski oraz Wiceprezes KPZHiU Zbigniew Dąbrowski.