W dniu 9 października 2014 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy rozpoczęła działalność Szkoły Biznesu poprzez podpisanie umowy partnerskiej z Maastricht School of Management dotyczącej realizacji studiów Executive MBA w Bydgoszczy

W uroczystości udział wzięli: Ambasador Królestwa Holandii, J. E. Mr. Paul Bekkers, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Na zaproszenie Wyższej Szkoły Gospodarki w inauguracji Szkoły Biznesu MBA udział wzięli Prezes KPZHiU Jan Sielski oraz Dyrektor KPZHiU Leszek Rutkowski.

Maastricht School of Management (MSM) jest jedną z najstarszych oraz najbardziej umiędzynarodowionych holenderskich szkół wyższych kształcących w zakresie zarządzania. Jej pierwszy program MBA został wprowadzony do oferty w 1983 roku i począwszy od końca lat 90 uczelnia systematycznie zwiększała liczbę swoich programów, obejmując swoim zasięgiem nie tylko Europę, ale także Amerykę i kraje azjatyckie. Dyplom MBA MSM jest akredytowany przez najważniejsze międzynarodowe instytucje akredytacyjne takie jak AMBA, IACBE, ACBSP. O jakości kształcenia zaświadczają absolwenci, piastujący wysokie stanowiska w takich firmach jak Philips, Goodyear, Daimler Chrysler i Siemens)
Maastricht School of Management i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy podejmując współpracę i realizując studia Executive MBA finalizują tym samym 5 lat współpracy pomiędzy uczelniami na różnych płaszczyznach naukowych.
Program Executive MBA, prowadzony przez Maastricht School of Management, wyznacza standardy w zarządzaniu w zakresie wiedzy i praktyki poprzez nauczanie i rozumienie teorii administracji w biznesie w oparciu o badania empiryczne. Program realizowany w okresie 24 miesięcy
Szczegóły dotyczące programu MBA z Maastricht School of Management dostępne są na http://www.podyplomowe.wsg.byd.pl.