W dniu 9 października 2014 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się konferencja naukowa: Handel i Usługi – Poznań 2020 rok zorganizowana z okazji jubileuszu 110 lat działalności Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług.

Jubileusz 110-lecia WZHiU w Poznaniu był bardzo miłą i podniosłą uroczystością, w której udział wzięli goście z całej Polski.

Na zaproszenie Prezesa Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w uroczystym spotkaniu oraz sesji jubileuszowej z okazji 110-lecia Wielkopolskiego Zrzeszenia  uczestniczyli Zbigniew Dąbrowski oraz Bernard Kończak -Wiceprezesi KPZHiU w Bydgoszczy.

Podczas konferencji „Handel i usługi – Poznań 2020 rok” były poruszone  między innymi takie tematy jak:

 

- Przemiany strukturalne w handlu detalicznym Poznania,

- Handel targowiskowy w Poznaniu – diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian,

- Wpływ innowacji technologicznych na rozwój handlu detalicznego,

- Jakość usługi handlowej jako kryterium wyboru przedsiębiorstwa handlu detalicznego w świetle badań empirycznych,

- Franczyza jako sposób wzmocnienia pozycji strategicznych w handlu detalicznym.