W dniu 12 listopada, jak co roku przy okazji Święta Zmarłych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Zeyda oraz Wiceprezesi Zbigniew Dąbrowski oraz Bernard Kończak, a także Dyrektor Leszek Rutkowski w nastroju zadumy zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach, tych których wśród nas już nie ma, lecz pozostają w naszej pamięci: Prezesa Jana Macioszczyka oraz koleżanek i kolegów związanych z KPZHiU: Henryka Tobolskiego, Anity oraz Zdzisława Wiśniewskich.

Członkowie Zarządu KPZHiU wspominali Prezesa Jana Macioszczyka wspólnie z jego synem, którego spotkali na cmentarzu.

Przedstawiciele KPZHiU odwiedzając cmentarz Starofarny w Bydgoszczy złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie Pani Felicji Gwincińskiej wieloletniej radnej, działaczki społecznej, honorowej obywatelki Bydgoszczy.