W dniu 16 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Oprócz rzemieślników i przedsiębiorców w sali konferencyjnej przy ul. Piotrowskiego 11 stawili się także przedstawiciele władz miasta, województwa oraz stowarzyszeń działających w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczył Prezydent Rafał Bruski, Wojewoda Ewa Mes,  Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Zbigniew Sobociński, a także Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy – Jan Sielski.

 

Gości powitał Prezes Izby Sławomir Szatkowski. Uczestnicy mogli obejrzeć  przygotowane przez uczniów przedstawienie jasełkowe.

Jak co roku spotkanie noworoczne w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości było okazją do podsumowania roku ubiegłego 2014 i planów na kolejne lata.