Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we współpracy z ośrodkiem EEN przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach brokerskich "International Networking Day on Factories of the Future", które odbędą się 19 maja 2015 r. w Warszawie.

Spotkania brokerskie skierowane są dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w ramach programu „Fabryki przyszłości” Horyzont 2020 i będą towarzyszyły Konferencji mającej na celu przedstawienie potencjalnych szans dla polskich i europejskich badań naukowych i innowacji w dziedzinie przemysłu, jak również zwiększenia synergii między środkami pochodzącymi z funduszy krajowych, jak i UE.

Wydarzenie odbędzie się 19 maja 2015 r. w godzinach od 8:30 do 16:00 w Hotelu Marriot, przy Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2015 r. poprzez platformę internetową.

Szczegółowych informacji udziela:

Magdalena Frank

tel.: (56) 699 54 81