W dniu 11 maja br o godz. 10.30 w Restauracji Co w Bydgoszczy Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zorganizował Seminarium i Walne Zebranie Członków Związku. Na zaproszenie Prezesa Związku Pana Romana Wiatrowskiego w seminarium oraz zebraniu uczestniczył Prezes KPZHiU Pan Jan Sielski oraz Dyrektor  KPZHiU Leszek Rutkowski.

 

Wśród omawianych tematów poruszano kwestie:

- sukcesji –jako skutecznej strategii zabezpieczania rodziny i firmy przed skutkami zdarzeń losowych ,

- Krajowego Funduszu Szkoleniowego i innych form wspierania pracodawców i ich pracowników w województwie kujawsko-pomorskim,

- Możliwości finansowania przedsiębiorstw rolnych i sektora agrobiznesu oraz Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2014 – 2020 ze środków unijnych,

- Losów ustawy o dzierżawie rolniczej,

- Sprzedaży gruntów rolnych w województwie kujawsko-pomorskim.