7 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 odbędzie się uroczyste spotkanie laureatów programów „Gmina Fair Play” 2016 i „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016, w którym udział weźmie Prezes KPZHiU Jan Sielski.

 „Gminy Fair Play” to gminy, które:

  • aktywnie podejmują działania organizacyjne, promocyjne i finansowe mające na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
  • dążą do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
  • dotrzymują podjętych zobowiązań,
  • stale polepszają infrastrukturę gminną,
  • podnoszą poziom obsługi interesariuszy gminy, poprzez wysokie wymagania wobec pracowników samorządowych, inwestycje w nowoczesne narzędzia komunikacji, zapewnienie dobrych warunków obsługi,
  • promują i inwestują w pro-ekologiczne inwestycje i obiekty,
  • charakteryzują się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
  • prowadzą konsultacje z mieszkańcami oraz dba o zaspokojenie ich potrzeb,
  • współpracują z lokalnym biznesem oraz NGO