O problemach rolnictwa wielkotowarowego a więc gospodarstw wielkoobszarowych (często popegeerowskich), dyskutowali uczestnicy IV Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Bydgoszczy.

Organizatorem kongresu był Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we współpracy z European Landowners’ Organization z Brukseli. 

Spotkanie miało na celu przybliżenie aktualnych trendów w obszarze rolnictwa z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań oraz możliwościami rozwoju. 

Kongres odbył się 7 i 8 listopada w salach konferencyjnych Hotelu City w Bydgoszczy.

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu to coroczne wydarzenie o zasięgu europejskim, platforma wymiany doświadczeń pomiędzy menadżerami z całej Europy, podczas którego prezentowane są innowacyjne rozwiązania.

Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu skierowany jest do:

  • Przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą
  • Sektora przetwórstwa rolno-spożywczego
  • Rolników indywidualnych
  • Menadżerów Agrobiznesu
  • Przedsiębiorstw otoczenia agrobiznesu
  • Grupy producentów rolnych
  • Związków regionalnych zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
  • Związków branżowych
  • Agencji państwowych
  • Środowisk naukowych.

W kongresie udział wzięli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług  Bydgoszczy – Prezes Jan Sielski oraz Wiceprezes Bernard Kończak.