W dniu 17 stycznia 2018 roku odbyło się zorganizowane przez Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - „Śniadanie z Bankiem”.

Spotkanie miało na celu przybliżenie przedsiębiorcom z sektora MŚP informacji na temat możliwości rozwoju oraz pozyskania dodatkowych środków unijnych. Spotkanie umożliwiło także bezpośredni kontakt z Dyrektorem Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wśród zaproszonych członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w „Śniadaniu z Bankiem” wzięli udział Jan Sielski Prezes KPZHiU, Bernard Kończak - Wiceprezes KPZHiU oraz Leszek Rutkowski - Dyrektor KPZHiU w Bydgoszczy.