W dniu 23 maja 2018 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbył się XXXIX Zwyczajny Zjazd Delegatów KPZHiU w Bydgoszczy.

Najważniejszymi punktami obrad były:

- Sprawozdanie z działalności  KPZHiU, Komisji Rewizyjnej i Zarządu,

- Wybór władz Zrzeszenia

 Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi za kadencję (2014-2018).

 W wyniku wyborów XXXIX Zwyczajnego Zjazdu Delegatów: Prezesem KPZHiU w Bydgoszczy został ponownie Pan Jan Sielski, na Wiceprezesów Zrzeszenia wybrano Zbigniewa Dąbrowskiego i Bernarda Kończaka.

 Wybrano także pełny skład Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy:

-        Mirosław Roszko

-        Zdzisław Skulich

-        Jarosław Wiliński,

-        Zdzisław Wojciechowski,

-        Stefan Zeyda,

Wszystkim serdecznie gratulujemy!