W dniu 18 lipca 2018 roku odbyła się pierwsza po XXXIX Zwyczajnym Zjeździe Delegatów

Komisja Rewizyjna.

Komisja obradowała w nowym składzie tj.

- Mirosław Roszko,

- Zdzisław Skulich,

- Jarosław Wiliński,

- Zdzisław Wojciechowski,

- Stefan Zeyda.

Podczas posiedzenia omówiono regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, wybrano także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany, doświadczony już w pełnieniu tej funkcji Pan Stefan Zeyda. Wiceprzewodniczącym został pan Jarosław Wiliński