(...) w wędrówce na cmentarz kryje się wiara,

bo nikt nie biegnie do kogoś, kogo nie ma

-biegnie do tego, kto jest, ale niewidoczny.

ks.J.Twardowski

W dniu 7 listopada, jak co roku przy okazji Święta Zmarłych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Zeyda, Prezes Jan Sielski, Wiceprezesi Zbigniew Dąbrowski i Bernard Kończak oraz Dyrektor Leszek Rutkowski w nastroju zadumy zapalili znicze na grobach, tych których wśród nas już nie ma, lecz pozostają w naszej pamięci: Prezesa Jana Macioszczyka oraz koleżanek i kolegów związanych z KPZHiU: Henryka Tobolewskiego, Lecha Dąbrowskiego, Anity i Zdzisława Wiśniewskich, a także na grobach rodziny Chwiałkowskich oraz Słotwińskich.

Przedstawiciele KPZHiU odwiedzając cmentarz Starofarny w Bydgoszczy złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie Pani Felicji Gwincińskiej wieloletniej radnej, działaczki społecznej, honorowej obywatelki Bydgoszczy.

Na cmentarzu parafii Chrystusa Króla na Błoniu światełko pamięci zapłonęło na grobie Pani Grażyny Kufel -  radnej niezwykle zaangażowanej w sprawy społeczności.