22 marca 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w Sali Konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 Roku przy ul. Jagiellońska 3 odbyło się regionalne spotkanie Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018.

Celem programu jest: promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi; wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie programu na rynkach krajowych i zagranicznych; poprawianie wizerunku polskich przedsiębiorstw poprzez promowanie firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą; zachęcanie firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

 W ramach programu przedsiębiorstwa ubiegają się o uzyskanie Certyfikatu Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Na zaproszenie Regionalnej Komisji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w uroczystym spotkaniu laureatów uczestniczył Prezes KPZHiU – Jan Sielski.

Wśród  punktów uroczystości były:

- wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza,

- wystąpienie Wiceprzewodniczącej Ogólnopolskiej Komisji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” Pani Anny Szcześniak,

- wystąpienie Przewodniczącego Regionalnej Komisji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” Pana Piotra Terleckiego.

Po wystąpieniach odbyło się wręczenie dyplomów okolicznościowych, po czym zaprezentowano ”Rolę i zasługi przedsiębiorców dla rozwoju Polski -  przykłady działań  Przedsiębiorstw Fair Play”.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i rozmowami kuluarowymi.

Lista laureatów dostępna jest na stronie :

https://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/laureaci-przedsiebiorstwo-fairplay2018.html