W dniu 28 marca 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Obecni byli wszyscy członkowie Komisji.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia W trakcie spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad. Członkowie Zarządu KPZHiU przedstawili informacje z bieżącej działalności Zrzeszenia.