27 kwietnia 2019 roku w Potulicach odbędą się uroczystości związane z 74. rocznicą wyzwolenia niemieckiego Obozu „Potulice-Lebrechtsdorf”, Święto Patrona ZS-P w Potulicach – „Dzieci Potulic”,Miesiąca Pamięci Narodowej.

Uroczystości rozpoczną się od montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów, po czym zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. w Kościele  pw. Zwiastowania NMP. Po Mszy Świętej poczty sztandarowe oraz delegacje udadzą się w kierunku dawnej bramy głównej obozu celem złożenia wieńców i kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem. Przyjmuje się, że ogółem w obozie było więzionych około 25 tys. osób. W ewidencji zgonów odnotowano 1297 osób, w tym 767 dzieci.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Marszałek Województwa- Piotr Całbecki uroczystości związane z 74. rocznicą wyzwolenia niemieckiego Obozu „Potulice-Lebrechtsdorf” objęli Patronatem Honorowym.

Na uroczystości zaproszenie otrzymał Wiceprezes KPZHiU Bernard Kończak, który weźmie udział w obchodach.