W dniu 16 maja w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się Zgromadzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy jest członkiem.

Podczas Zgromadzenia omówione zostały ważne sprawy, między innymi:

- przedstawiono kierunki działań stowarzyszenia na lata 2019-2020,

- zaprezentowano budżet Sejmiku na 2019 rok,

- podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Prezydium Sejmiku, jak również Komisji Rewizyjnej za 2018 rok, udzielono absolutorium Prezydium, a także zatwierdzono budżet na 2019 rok.

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług reprezentowali:

- Jan Sielski – Prezes KPZHiU,

- Bernard Kończak- Wiceprezes KPZHiU,

- Leszek Rutkowski - Dyrektor KPZHiU, który został członkiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.