W dniu 28 maja 2019 roku w biurze na terenie targowiska odbyło się posiedzenie Rady Targowiska.   

Głównym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady.

Przewodniczącym Rady został Pan Wojciech Paczkowski.

Podczas spotkania zostały poruszone bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem targowiska. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu KPZHiU, dyrektor Zrzeszenia oraz kierownik targowiska