W dniu 29 maja 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

W trakcie spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad. Członkowie Zarządu KPZHiU przedstawili informacje z bieżącej działalności Zrzeszenia. Posiedzenie przebiegło sprawnie, w miłej atmosferze.