W dniu 4 lipca 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbył się XL Nadzwyczajny Zjazd Delegatów KPZHiU w Bydgoszczy.

Podczas Zjazdu zostały przedstawione propozycje zmian Statutu KPZHiU w Bydgoszczy, które zostały przez Delegatów przyjęte w formie uchwały.