Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marii Gajewskiej, długoletniej członkini Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy

We wtorek 13 sierpnia 2019 roku odbył się pogrzeb Pani Marii.

W kondukcie żałobnym wzięli udział wiceprezes KPZHiU -Bernard Kończak oraz członek Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Roszko.

Cześć Jej Pamięci!