Obchody Święta Niepodległości w województwie kujawsko-pomorskim przedstawiają się następująco

W Bydgoszczy obchody rozpoczną się o godzinie 11:00 od Maszy św. w intencji Ojczyzny. Msza św. Celebrowana będzie przez JE Biskupa Jana Tyrawę w Katedrze Bydgoskiej pw. Św. Marcina i Mikołaja. Po mszy około godziny 12:15 nastąpi przemarsz na Plac Wolności, gdzie odbywać się będzie dalsza część uroczystości: podniesienie flagi i odegranie hymnu państwowego, składanie wieńców, a także koncert orkiestry wojskowej.

W Toruniu obchody Święta Niepodległości rozpoczną się o godzinie 11:15 na Cmentarzu Komunalnym nr 1 uroczystym złożeniem kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych w obronie ojczyzny w latach 1918 – 1921. O 11.40 uczestnicy obchodów złożą kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Hallera.

W południe nastąpi uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego na Rynku Nowomiejskim. Godz. 12:30 rozpocznie się msza święta w Kościele Garnizonowym, a po niej przemarsz ulicami Starówki pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbędą się apel poległych oraz uroczystość patriotyczna (godzina 14.00).

Toruńskim obchodom będzie towarzyszyć także pokaz sprzętu wojskowego, koncert piosenek 20-lecia międzywojennego, koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, spektakl historyczny przygotowany przez CK Zamek Krzyżacki, biało-czerwona fotobudka, degustacja potraw z grilla przygotowana przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.  

Na wojewódzkie uroczystości Święta Niepodległości zapraszają Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Dowódca Garnizonu Bydgoszcz gen. Bryg. Dariusz Ryczkowski oraz  Dowódca Garnizonu Toruń ppłk Roman Piotrowski.

Z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy w uroczystościach  Święta 11 Listopada w Bydgoszczy weźmie udział Prezes Jan Sielski, natomiast w Toruniu obecni będą Wiceprezesi Zbigniew Dąbrowski i Bernard Kończak, a także Dyrektor Leszek Rutkowski.