Uprzejmie informujemy o nowej inicjatywie Wyższej Szkoły Gospodarki  na rzecz lokalnych, bydgoskich mikroprzedsiębiorców i rzemieślników, przeciwko negatywnym skutkom gospodarczym koronawirusa: 

Projekt  OKOLICA – daje możliwości zamieszczenia swojej oferty na portalu lokalnybiznes.byd.pl 

Oferta projektu zarówno dla przedsiębiorców, jak i ich klientów jest bezpłatna.

Szczegóły  projektu:

Program Voucherów OKOLICA służy wsparciu lokalnych mikroprzedsiębiorstw z Bydgoszczy świadczących usługi lub sprzedających produkty dla klientów indywidualnych, którzy z powodu epidemii COVID-19 (koronawirusa) i ze względu na zakazy wprowadzane przez władze państwowe w kwietniu 2020 r. nie mogą obsługiwać klientów i tracą przez to płynność, co w dłuższym czasie może grozić likwidacją lub pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Voucher umożliwia zakup w przyszłości usługi od firmy usługowej  publikującej swoją ofertę z cennikiem na portalu www.lokalnybiznes.byd.pl. Voucher ma nominał 50, 150  i 400 zł (wystandaryzowane kwoty brutto). Przy wykupie vouchera przyszły nabywca usługi wpłaca zaliczkę  20% ceny brutto vouchera. Okaziciel vouchera za usługę kosztującą w standardowym cenniku np. 50 złotych płaci 10 złotych zaliczki od razu na konto firmy, a pozostałą kwotę dopłaca w chwili skorzystania z usługi.

Nominał vouchera nie oznacza, że nabywca musi zakupić usługę o dokładnie takiej wartości – to szacunkowa wartość, różnicę między zaliczką a faktyczną ceną usługi klient dopłaca przy skorzystaniu z usługi.

Klient zamawiający voucher na stronie www.lokalnybiznes.byd.pl wybiera z menu firmę usługową (w menu dane adresowe  firmy i krótki opis oferty, odesłanie do strony lub do profilu na Facebooku) i określa nominał vouchera. Voucher ma różne nominały do wyboru (50, 150, 400). Klient nie określa jaką usługę nabywa, tylko za jaką kwotę (usługę wybierze w zależności od swoich potrzeb w momencie realizacji vouchera).

Po ustaniu epidemii klienci umawiają się na korzystanie z usług świadczonych przez firmy usługowe.

Portal jest dostępny od  17.04.2020r.

Pomysłodawcą i organizatorem PROJEKTU OKOLICA - Voucher na usługi lokalnych mikroprzedsiębiorców oraz administratorem portalu www.lokalnybiznes.byd.pl  jest Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

 Kontakt :  tel. (52) 567 07 15