Uprzejmie informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. ogłosiła w listopadzie br. nabory wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO):

- „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” – na wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych;

- „Fundusz Badań i Wdrożeń” – w module 1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

Wyżej wymienione nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone będą od dnia 19.12.2020 r. do dnia 03.01.2021 r. Szczegółowe informacje na temat obu naborów są zamieszczone na stronie internetowej https://kpai.pl/aktualnosci-2/.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (056) 62 18 341

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30

wtorki 7.30-17.00

piątki 7.30-14.00