Struktura organizacyjna Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy.

schemat organizacyjny