(...) w wędrówce na cmentarz kryje się wiara,

bo nikt nie biegnie do kogoś, kogo nie ma

-biegnie do tego, kto jest, ale niewidoczny.

ks.J.Twardowski

W dniu 7 listopada, jak co roku przy okazji Święta Zmarłych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Zeyda, Prezes Jan Sielski, Wiceprezesi Zbigniew Dąbrowski i Bernard Kończak oraz Dyrektor Leszek Rutkowski w nastroju zadumy zapalili znicze na grobach, tych których wśród nas już nie ma, lecz pozostają w naszej pamięci: Prezesa Jana Macioszczyka oraz koleżanek i kolegów związanych z KPZHiU: Henryka Tobolewskiego, Lecha Dąbrowskiego, Anity i Zdzisława Wiśniewskich, a także na grobach rodziny Chwiałkowskich oraz Słotwińskich.

Przedstawiciele KPZHiU odwiedzając cmentarz Starofarny w Bydgoszczy złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie Pani Felicji Gwincińskiej wieloletniej radnej, działaczki społecznej, honorowej obywatelki Bydgoszczy.

Na cmentarzu parafii Chrystusa Króla na Błoniu światełko pamięci zapłonęło na grobie Pani Grażyny Kufel -  radnej niezwykle zaangażowanej w sprawy społeczności.

 

Czytaj więcej...

8 października odbyło się uroczyste otwarcie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Mieści się ono w samym sercu miasta, w kamienicy przy ulicy Gdańskiej 5. To miejsce znane bydgoszczanom – niegdyś mieściła się w niej słynna księgarnia „Współczesna”.

Na otwarciu centrum zjawili się m.in. przedstawiciele władz miejskich, radni miasta, członkowie rad osiedli, przedstawiciele stowarzyszeń, naukowcy i wielu innych. Wśród zaproszonych gości był obecny także Prezes KPZHiU w Bydgoszczy Jan Sielski.

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ma służyć organizacjom społecznym i grupom nieformalnym. Będą się tu mogły odbywać spotkania i zebrania stowarzyszeń, prace indywidualne, a także konferencje, wystawy, wernisaże, warsztaty dla całych rodzin czy chociażby zajęcia grup tanecznych. Do dyspozycji organizacji pozarządowych są sale: warsztatowa, konferencyjna, do pracy co-workingowej, dwie sale do pracy indywidualnej i sala spotkań, a także przestrzeń wystawiennicza. BCOPiW jest ponadto wyposażone w szafki do przechowywania dokumentów i materiałów, komputer z dostępem do internetu, ekran, rzutnik i flipchart.

Użytkownicy mogą korzystać z pomieszczeń BCOPiW w godzinach od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku lub w uzasadnionych przypadkach w soboty od 10.00 do 14.00.

Podczas otwarcia Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wręczył podziękowania i statuetki przedstawicielom Rad Społecznych, które działają w mieście. Podziękowania otrzymała: Rada Działalności Pożytku Publicznego, Bydgoska Rada Seniorów, Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada ds. Estetyki Miasta, Rada Sportu, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada ds. Partycypacji Społecznej, Zespół do Spraw Polityki Rowerowej oraz Obywatelska Rada Kultury.

Fot. www.bydgoszcz.pl

Konferencja „Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju kraju” odbyła się 18 września 2018 roku w hotelu Amazonka w Ciechocinku, zorganizowana przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej...

16 września zorganizowano gminne Święto Plonów. Gospodarzem tegorocznych dożynek gminy Nakło było sołectwo Suchary.  W uroczystościach na zaproszenie Burmistrza Nakła nad Notecią Pana Sławomira Napierały wziął udział Wiceprezes KPZHiU – Bernard Kończak.

 

Czytaj więcej...

W minioną niedzielę tj. 9 września br. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie (gmina Nakło nad Notecią) odbył się Piknik Niepodległości. Na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomira Napierały oraz  Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  Dowódcy Garnizonu Bydgoszcz gen. dyw. Dariusza Łukowskiego w pikniku uczestniczył Pan Bernard Kończak - Wiceprezes KPZHiU w Bydgoszczy.   

Podczas uroczystości, które odbyły się w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości można było obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego i historycznego, a także pokazy wojska, policji i straży pożarnej, występy zespołów wokalnych oraz pokazy szkół tanecznych, a także koncert Orkiestry Wojskowej Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, Chóru Soli Deo.

Czytaj więcej...