Od 1 lipca część z pracowników będzie mogła przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych.

1. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to takiego?

To dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone będą twoje prywatne oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia Zapisana do niego zostanie automatycznie każda osoba zatrudniona, w wieku 18 – 55 lat, ale w każdej chwili może się z niego wypisać

2. Czy mogę zapisać się samodzielnie?

To pracodawca ma obowiązek utworzyć indywidualny rachunek PPK. Co miesiąc będą na niego trafiać wpłaty.

Ale, uwaga: Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat muszą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy.

Czytaj więcej...

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej

ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilno-prawne ma już 7 odsłon. Aby w prosty sposób sprawdzić jakie ulgi i na jakich zasadach przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać, w jednym miejscu zebraliśmy informacje o wsparciu, które można aktualnie uzyskać z Zakładu.

W tabeli prezentujemy z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz - tam gdzie pomoc ma formę świadczenia - na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/3822898

Czytaj więcej...

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuściło Unię Europejską. W związku z tym 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym obowiązywały, m.in. unijne regulacje dot. VAT. Od 1 stycznia 2021 r. należy dokonywać formalności celnych, wymaganych na mocy prawa Unii. Oznacza to, że:

  • Wielka Brytania stała się  krajem trzecim jak, np. Ukraina. Przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową z tym krajem powinni poznać formalności i procedury celne oraz uwzględnić w działalności biznesowej fakt, że wymagają one więcej czasu niż w przypadku handlu w ramach UE,
  • dotychczasowe numery EORI wydane w Wielkiej Brytanii nie będą ważne i należy wystąpić o EORI w Polsce/UE,
  • jeżeli firma uzyskała status AEO w Wielkiej Brytanii, to nie będzie on ważny w Polsce/UE (b. rzadkie, lecz możliwe przypadki),
  • firmy będą musiały udowodnić status pochodzenia towarów, aby uzyskać traktowanie preferencyjne na mocy ewentualnej przyszłej umowy między UE a Wielką Brytanią. W przypadku braku umowy między UE a Wielką Brytanią nie będzie handlu na zasadach preferencyjnych.

W przypadku Irlandii Północnej, w umowie o wystąpieniu zastosowano inne rozwiązanie – od 1 stycznia 2021 r. w tym kraju będzie występował mieszany system VAT, w ramach którego:

  • obrót towarowy (m.in. dostawy towarów, transakcje wewnątrzwspólnotowe i import towarów) będzie objęty zharmonizowanymi przepisami UE w dziedzinie VAT,
  • świadczenie usług będzie traktowane jak świadczenie usług pomiędzy państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi, czyli jak z Wielką Brytanią.·      

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji publikowanych na stronach:

https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl

https://www.gov.uk/

 

Tarcza 7.0, czyli rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 zostało 22.01.2021 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw. Pomoc dla przedsiębiorców będzie dostępna od 1 lutego 2021 r. wg kodów PKD? Kto otrzyma wsparcie?

4 nowe formy wsparcia

Opublikowane 22 stycznia 2021 r. rozporządzenie Rady Ministrów przewiduje 4 formy wsparcia:

  1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  2. Dodatkowe świadczenie postojowe
  3. Jednorazową dotację
  4. Zwolnienie ze składek ZUS

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcy, którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 7.0, mogą już teraz składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek za styczeń 2021 r. - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem rządu wprowadzającym tzw. tarczę antykryzysową 7.0. Nowe przepisy przewidują m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za  grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. Po wejściu w życie powyższych przepisów, płatnicy uwzględnieni w Tarczy antykryzysowej 7.0, będą mogli wystąpić z wnioskiem w tym zakresie.

Jeśli płatnik złożył lub złoży wniosek o odroczenie przed terminem płatności składek, w razie zawarcia umowy, nie poniesie on żadnych kosztów związanych z ulgą. Ulga ta będzie udzielana bez opłaty prolongacyjnej – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Płatnik może również zdecydować się na opłacenie składki za grudzień lub styczeń w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące. Wówczas opłacone składki zostaną mu zwrócone.

Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za grudzień lub za styczeń i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (RDO). Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty.