W dniu 30 września 2015 r. w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Kijowskiej na Bartodziejach otwarto nowy warsztat diagnostyki, elektromechaniki i mechaniki samochodowej. Szkoła wzbogaciła się o specjalistyczne i nowoczesne podnośniki, urządzenia, narzędzia do naprawy i diagnostyki aut. Mają sprawić, że mechanicy i elektromechanicy jako absolwenci będą profesjonalistami, na których czeka rynek pracy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

W dniu 11.10.2015 r. w Sali Rajców w Jeleniej Górze z okazji jubileuszu 70-lecia Zrzeszenia Handlu i Usług w Jeleniej Górze  odbyło się uroczyste wręczenie Honorowej Odznaki Ministra Gospodarki „Za zasługi dla rozwoju gospodarki RP”. W trakcie tych wyjątkowych obchodów wręczono odznaczenia i dyplomy okolicznościowe członkom organizacji z najdłuższym stażem oraz przedstawicielom firm powiatu jeleniogórskiego współpracującym ze Zrzeszeniem.

 Najlepsze życzenie dla Zrzeszenia Handlu i Usług w Jeleniej Górze

 

9 października br. w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyły się uroczyste obchody "Dnia Budowlanych 2015".

   Uroczystość uświetnili członkowie Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Dorota Jakuta, Mirosław Ślachciak - Prezes "Pracodawców Pomorza i Kujaw", Ks. Bp Jan Tyrawa, Jan Sielski Prezes KPZHiU w Bydgoszczy oraz wielu innych gości.

Czytaj więcej...

W dniu 23 września 2015 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Miasta Bydgoszczy.

Podczas posiedzenia Rady w Punkcie 53 porządku obrad stosunkiem głosów 14 za i 10 wstrzymujących się Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych przy ulicy Pelplińskiej/Rataja w Bydgoszczy.

 

 

Wyniki konsultacji  na targowisku Białym w Fordonie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na portalu informacyjnym infofordon.pl w ciągu 2 dni artykuł pt: „Znamy wyniki wczorajszych konsultacji na Białym targowisku w Fordonie” Miłosza Sałacińskiego przeczytało 1011 internautów.