W dniu 9 listopada, jak co roku przy okazji Święta Zmarłych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Zeyda, Prezes Jan Sielski oraz Wiceprezes Zbigniew Dąbrowski w nastroju zadumy zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach, tych których wśród nas już nie ma, lecz pozostają w naszej pamięci: Prezesa Jana Macioszczyka oraz koleżanek i kolegów związanych z KPZHiU: Henryka Tobolskiego, Lecha Dąbrowskiego, Anity oraz Zdzisława Wiśniewskich.

Przedstawiciele KPZHiU odwiedzając cmentarz Starofarny w Bydgoszczy złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie Pani Felicji Gwincińskiej wieloletniej radnej, działaczki społecznej, honorowej obywatelki Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

O problemach rolnictwa wielkotowarowego a więc gospodarstw wielkoobszarowych (często popegeerowskich), dyskutowali uczestnicy IV Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Bydgoszczy.

Organizatorem kongresu był Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we współpracy z European Landowners’ Organization z Brukseli. 

Spotkanie miało na celu przybliżenie aktualnych trendów w obszarze rolnictwa z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań oraz możliwościami rozwoju. 

Kongres odbył się 7 i 8 listopada w salach konferencyjnych Hotelu City w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

BEZPŁATNE

Szkolenie okresowe z zakresu BHP 
dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

realizowane na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj więcej...

PRZYPOMINAMY !

Od 1 stycznia 2018 roku prowadzący działalność gospodarczą otrzymają nowe, indywidualne numery rachunków składkowych (NRS), na które odprowadzać będą sumę należnych składek ZUS. Natomiast obecne rachunki, na które płatnicy wpłacają składki zostaną zamknięte.

Czytaj więcej...

12 października 2017 roku o godzinie 10:00 w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Wydarzenie uświetniły m.in. wystąpienie Jarosława Gowina - wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także wykład prof. Wojciecha Maksymowicza.

 W programie uroczystości:

Hymn Państwowy
Powitanie gości
Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora
Wystąpienie Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Gaude Mater Polonia
Immatrykulacja studentów I roku
Gaudeamus Igitur
Wręczenie odznaczeń i wyróżnień pracownikom i studentom
Wystąpienia gości
Wykład inauguracyjny - prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, pt. „Od trepanacji do sztucznej inteligencji - rozwój technologii medycznej na przykładzie neurochirurgii”
Występ chóru UTP pod dyrekcją Agnieszki Sowy

Na zaproszenie Rektora UTP w uroczystej inauguracji roku akademickiego udział wziął Prezes KPZHiU – Jan Sielski.