W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgromadzenie odbyło się w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy. W trakcie Zgromadzenia dokonano wyboru Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Krzysztofa Sikorę. Wybrano również 9 osobowe Prezydium i skład 3 osobowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020. Po wyczerpaniu wszystkich formalnych punktów porządku obrad uczestnicy zgromadzenia zajęli się „Kierunkami działań Stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług reprezentowali Prezes Jan Sielski i Wiceprezes Bernard Kończak.

 

W dniu 8 marca br. (środa) o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbędzie się posiedzenie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tematem Prezydium będzie zatwierdzenie dokumentacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Sejmiku Gospodarczego WK-P w dniu 29 marca br. oraz ustalenie wszelkich kwestii organizacyjnych spotkania.

7 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 odbędzie się uroczyste spotkanie laureatów programów „Gmina Fair Play” 2016 i „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016, w którym udział weźmie Prezes KPZHiU Jan Sielski.

Czytaj więcej...

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika „pełnoetatowego”

 

Kwota wynagrodzenia

 2.000 zł *

* od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Czytaj więcej...

Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528

Czytaj więcej...