Arie na plaży - Ryszard Smęda zaprasza odbędą się jak zawsze w pierwsze piątki wakacyjnych miesięcy, czyli dokładnie 1 lipca oraz 5 sierpnia i rozpoczną się o godzinie 21.00.

Czytaj więcej...

W dniu 15 czerwca 2016 roku  w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Prezydium Sejmiku, jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015. Omówione zostały kierunki działań stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017 oraz zaprezentowano budżet Sejmiku na 2016 rok.

W Sprawozdawczym Zgromadzeniu jako członkowie zwyczajni Sejmiku wzięli udział reprezentanci Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy : Prezes Jan Sielski, Wiceprezes Bernard Kończak i Dyrektor Leszek Rutkowski.

Terminy:

10 czerwca 2016 – Bydgoszcz

11 czerwca 2016 - Bydgoszcz

Jeśli interesujesz się tematyką zmian klimatu i ochroną środowiska oraz chciałbyś przekazywać tę wiedzę kolejnym osobom, koniecznie musisz przyjść na szkolenie realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.

Czytaj więcej...

16 maja br. w Operze Nova już po raz dwudziesty odbyła się uroczysta Gala Laureatów, organizowanego  pod patronatem "Gazety Pomorskiej" i Urzędu Marszałkowskiego rankingu przedsiębiorstw - ZŁOTA SETKA POMORZA I KUJAW. Wśród zaproszonych gości w Gali uczestniczył Prezes KPZHiU Jan Sielski.

Czytaj więcej...

W dniu 11.05.2016 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas którego jednogłośnie podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

W trakcie spotkania Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej, w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej złożyli serdeczne podziękowania Panu Zdzisławowi Perzyńskiemu za wieloletnie aktywne członkostwo w organach statutowych i komisji reklamacyjnej naszej organizacji.