W odpowiedzi na zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim czasie w przepisach prawa pracy, ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” zapraszają do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu, które odbędzie się 11 grudnia br. o godz. 9.00 w Centrum Pracy i Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...

Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 112/V/5.3/2013) przewidzianych na 2013 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 000 000,00 EURO – zasilą wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

W związku z trwającym procesem konsultacji strategii rozwoju województwa Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego Departament Planowania Rozwoju zaprosił przedstawicieli środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych na spotkanie w dniu 5 lipca 2013 roku w Solcu Kujawskim, mające na celu wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu oraz zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu wdrażania strategii realizującej ideę modernizacji województwa.

Czytaj więcej...

W dniu 28 września 2013 roku, na targowisku „Białe” w Fordonie ul. Pelplińska/Rataja odbyła się cykliczna impreza  „BIAŁA SOBOTA NA TARGOWISKU”.

Czytaj więcej...

28 maja 2013 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy, odbyło się wspólne posiedzenie Rady Kupieckiej, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu KPZHiU w Bydgoszczy.

Podczas spotkania członkowie wymienionych gremiów dyskutowali między innymi na temat projektu Statutu KPZHiU w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...