Jak co roku w pierwszy piątek lipca na plaży głównej w Pieczyskach o godzinie 21 odbył się, organizowany przez Burmistrza Koronowa - Stanisława Gliszczyńskiego, Ryszarda Smędę, Urząd Miejski w Koronowie, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie koncert ”Arie na plaży”

Podczas koncertu wystąpili znakomici soliści W tym roku gośćmi pana Ryszarda byli: Małgorzata Grela (sopran) - solistka Opery Nova oraz absolwenci Akademii Muzycznej: Wiktoria Wizner (sopran) i Marcin Skibiński (tenor).

Pieczyska przyjęły ich bardzo serdecznie. Akompaniował jak zawsze Bogdan Ciesielski z zespołem. W prowadzeniu koncertu panu Smędzie asystowała tym razem Anna Koncent. 

Oficjalnym partnerem „Arii na plaży” jest Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na pierwszy, z dwóch tegorocznych koncertów „Arie na plaży - Ryszard Smęda zaprasza." Tradycyjnie, w pierwszy piątek lipca  gośćmi, także śpiewającego Pana Ryszarda będą artyści: Małgorzata Grela (sopran) – solistka Opery Nova w Bydgoszczy, Wiktoria Wizner (sopran) - studentka Akademii Muzycznej z Bydgoszczy oraz Marcin Skibiński (tenor) - student Akademii Muzycznej z Bydgoszczy

Akompaniament, tradycyjnie Bogdan Ciesielski z zespołem. Prowadzenie: Ryszard Smęda i Anna Kocent. Plaża w Pieczyskach, godz. 21.00. Do zobaczenia!

 

 

 W dniu 23 maja 2018 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbył się XXXIX Zwyczajny Zjazd Delegatów KPZHiU w Bydgoszczy.

Najważniejszymi punktami obrad były:

- Sprawozdanie z działalności  KPZHiU, Komisji Rewizyjnej i Zarządu,

- Wybór władz Zrzeszenia

 Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi za kadencję (2014-2018).

 W wyniku wyborów XXXIX Zwyczajnego Zjazdu Delegatów: Prezesem KPZHiU w Bydgoszczy został ponownie Pan Jan Sielski, na Wiceprezesów Zrzeszenia wybrano Zbigniewa Dąbrowskiego i Bernarda Kończaka.

 Wybrano także pełny skład Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy:

-        Mirosław Roszko

-        Zdzisław Skulich

-        Jarosław Wiliński,

-        Zdzisław Wojciechowski,

-        Stefan Zeyda,

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

W dniu 20 czerwca 2018 roku odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu UTP w Bydgoszczy, które było związane z obchodami Święta Uczelni przewidzianymi na 20-21 czerwca 2018 roku

W ramach obchodów święta przed Auditorium Novum zaprezentowana została wystawa samochodów elektrycznych firmy NISSAN.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu UTP przedstawiciel firmy wygłosił wykład dotyczący tendencji motoryzacyjnych.

O godzinie 13:00 na terenie uczelni uruchomiono stację ładowania samochodów elektrycznych. Pierwszy dzień obchodów zakończył się ogniskiem przygotowanym dla całej społeczności uczelnianej.

 Na zaproszenie Rektora prof. dr hab. inż. Tomasza Topolińskiego, w uroczystym posiedzeniu Senatu UTP udział wziął Jan Sielski - Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy.

Ministerstwo uspokaja obawy przedsiębiorców o utratę firm. Ale niepokój pozostaje.

Trwa gorączkowe sprawdzanie, czy numery PESEL przedsiębiorców są na pewno umieszczone w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Brak tego numeru identyfikacyjnego w ewidencji po 19 maja grozi wykreśleniem z rejestru, co niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uważa, że problemu nie ma, ale w razie gdyby jednak nastąpił podsuwa zainteresowanym najprostsze rozwiązanie: wniosek o nowy wpis lub o przywrócenie danych.

19 maja to graniczny termin na uzupełnienie danych w CEIDG. Wynika z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku. W myśl jej art. 62 wpis do ewidencji nie zawierający numeru PESEL musiał być uzupełniony przez przedsiębiorcę w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie. Tym samym ostateczny termin na aktualizację danych w CEIDG upływa już w najbliższą sobotę

Czytaj więcej...