Prawo przedsiębiorców to jedna z najważniejszych ustaw dla polskich przedsiębiorców. W ustawie określono m.in. katalog praw i obowiązków przedsiębiorców. Przewidziano także nowe zasady i rozwiązania dotyczące postępowania instytucji państwowych względem przedsiębiorców.

Nowe przepisy wprowadzą między innymi tak zwaną "ulgę na start". Zakłada ona, że początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Ustawa przewiduje, iż okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej. Jaką przynosi to oszczędność? na przykładzie stawek z 2018 roku przedsiębiorca zyska ponad 4,5 tys zł (6 x 781,60 zł).

Czytaj więcej...

RODO wejdzie w życie w maju 2018 roku. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany. Co to jest RODO? Co się zmieni w kwestii przetwarzania danych osobowych? Co to jest? Co się zmieni w kwestii danych osobowych? Według badania przeprowadzonego przez IDC1 niemal 80 proc. osób decyzyjnych z działów IT w firmach nie jest w pełni świadomych konsekwencji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych lub w ogóle nie słyszało o RODO. Spośród pozostałych 20 proc. tylko jedna piąta spełnia nowe wymogi, 59 proc. wciąż pracuje nad wdrożeniem odpowiednich zmian, a 21 proc. przyznaje, że nie jest przygotowana

Czytaj więcej...

Ministerstwo Finansów zachęca przedsiębiorców, aby założyli już teraz bezpłatny profil zaufany (eGO) i byli gotowi do wysyłki obowiązkowego JPK_VAT za styczeń. Instrukcja jak to zrobić dostępna jest na pz.gov.pl. Profil zaufany (eGO) upraszcza kontakt z administracją skarbową oraz umożliwia załatwianie wielu innych spraw urzędowych.

UWAGA! Pierwszy JPK_VAT (za styczeń) należy przesłać do 26 lutego 2018 r. Przesyłka plików JPK_VAT możliwa jest wyłącznie drogą elektroniczną.

Czytaj więcej...

 Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym Rynek hiszpański – uwarunkowania współpracy gospodarczej, które odbędzie się 20 lutego 2018 roku od godz. 10.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego, przy ul. Włocławskiej 167. Partnerem spotkania jest Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza. 

data wydarzenia: 20 lutego 2018 r., od godz. 10:00

miejsce wydarzenia: Toruński Park Technologicznyul. Włocławska 167, Toruń

Czytaj więcej...

W dniu 17 stycznia 2018 roku odbyło się zorganizowane przez Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - „Śniadanie z Bankiem”.

Spotkanie miało na celu przybliżenie przedsiębiorcom z sektora MŚP informacji na temat możliwości rozwoju oraz pozyskania dodatkowych środków unijnych. Spotkanie umożliwiło także bezpośredni kontakt z Dyrektorem Banku w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wśród zaproszonych członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w „Śniadaniu z Bankiem” wzięli udział Jan Sielski Prezes KPZHiU, Bernard Kończak - Wiceprezes KPZHiU oraz Leszek Rutkowski - Dyrektor KPZHiU w Bydgoszczy.