W minioną sobotę (8 grudnia ) na Targowisku „Białe” odbyło się spotkanie  Mikołajkowe zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy, które cieszyło się dużym zainteresowaniem kupców. W czasie trwania imprezy zaszczycił nas swoją obecnością  Wiceprzewodniczący Rady Miasta  Pan Lech Zagłoba- Zygler, Radny Rady Miasta Bydgoszczy Pan Kazimierz Drozd oraz Pan  Jan Szopiński.

Targowisko odwiedził  Święty Mikołaj, który dla każdego miał coś słodkiego.

Podczas festynu Mikołajkowego ugoszczono naszych kontrahentów – kupców Targowiska tradycyjną wojskową grochówką.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w festynie bardzo dziękujemy i życzymy udanych przedświątecznych zakupów.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy

 

 

W gazecie „Wyborczej” w dniu 26 listopada br. ukazał się artykuł pt.: „Dwa oblicza targowisk w Fordonie. Białe rozkwita, Tatrzańskie upada” dotyczący zarządzanego przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy  Targowiska „Białe” w Fordonie.

O pozytywnym funkcjonowaniu rynku, na tle innych i o zadowolonych klientach można przeczytać w całości, w poniższym linku:

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,24189946,dwa-oblicza-targowisk-w-fordonie-biale-rozkwita-tatrzanskie.html

 

źródło: wyborcza.pl Bydgoszcz

11 listopada w całym kraju świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Spośród setek możliwości warto rozważyć uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. W naszym regionie nie zabraknie koncertów patriotycznych, warsztatów plastycznych czy spektakli, organizowanych między innymi przez wojewódzkie instytucje kultury.

Zaproszenia na obchody 100 rocznicy Święta Niepodległości w Bydgoszczy, Toruniu czy Nakle nad Notecią otrzymali członkowie Zarządu KPZHiU, Prezes Jan Sielski oraz Wiceprezes Bernard Kończak.

W Bydgoszczy oficjalne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się już w piątek 9 listopada. O godzinie 11.11 we wszystkich szkołach regionu odbędzie się bicie rekordu dla niepodległej polegające na wspólnym odśpiewaniu wszystkich zwrotek hymnu państwowego.

Czytaj więcej...

(...) w wędrówce na cmentarz kryje się wiara,

bo nikt nie biegnie do kogoś, kogo nie ma

-biegnie do tego, kto jest, ale niewidoczny.

ks.J.Twardowski

W dniu 7 listopada, jak co roku przy okazji Święta Zmarłych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Zeyda, Prezes Jan Sielski, Wiceprezesi Zbigniew Dąbrowski i Bernard Kończak oraz Dyrektor Leszek Rutkowski w nastroju zadumy zapalili znicze na grobach, tych których wśród nas już nie ma, lecz pozostają w naszej pamięci: Prezesa Jana Macioszczyka oraz koleżanek i kolegów związanych z KPZHiU: Henryka Tobolewskiego, Lecha Dąbrowskiego, Anity i Zdzisława Wiśniewskich, a także na grobach rodziny Chwiałkowskich oraz Słotwińskich.

Przedstawiciele KPZHiU odwiedzając cmentarz Starofarny w Bydgoszczy złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie Pani Felicji Gwincińskiej wieloletniej radnej, działaczki społecznej, honorowej obywatelki Bydgoszczy.

Na cmentarzu parafii Chrystusa Króla na Błoniu światełko pamięci zapłonęło na grobie Pani Grażyny Kufel -  radnej niezwykle zaangażowanej w sprawy społeczności.

 

Czytaj więcej...

8 października odbyło się uroczyste otwarcie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Mieści się ono w samym sercu miasta, w kamienicy przy ulicy Gdańskiej 5. To miejsce znane bydgoszczanom – niegdyś mieściła się w niej słynna księgarnia „Współczesna”.

Na otwarciu centrum zjawili się m.in. przedstawiciele władz miejskich, radni miasta, członkowie rad osiedli, przedstawiciele stowarzyszeń, naukowcy i wielu innych. Wśród zaproszonych gości był obecny także Prezes KPZHiU w Bydgoszczy Jan Sielski.

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ma służyć organizacjom społecznym i grupom nieformalnym. Będą się tu mogły odbywać spotkania i zebrania stowarzyszeń, prace indywidualne, a także konferencje, wystawy, wernisaże, warsztaty dla całych rodzin czy chociażby zajęcia grup tanecznych. Do dyspozycji organizacji pozarządowych są sale: warsztatowa, konferencyjna, do pracy co-workingowej, dwie sale do pracy indywidualnej i sala spotkań, a także przestrzeń wystawiennicza. BCOPiW jest ponadto wyposażone w szafki do przechowywania dokumentów i materiałów, komputer z dostępem do internetu, ekran, rzutnik i flipchart.

Użytkownicy mogą korzystać z pomieszczeń BCOPiW w godzinach od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku lub w uzasadnionych przypadkach w soboty od 10.00 do 14.00.

Podczas otwarcia Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wręczył podziękowania i statuetki przedstawicielom Rad Społecznych, które działają w mieście. Podziękowania otrzymała: Rada Działalności Pożytku Publicznego, Bydgoska Rada Seniorów, Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada ds. Estetyki Miasta, Rada Sportu, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada ds. Partycypacji Społecznej, Zespół do Spraw Polityki Rowerowej oraz Obywatelska Rada Kultury.

Fot. www.bydgoszcz.pl