Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 112/V/5.3/2013) przewidzianych na 2013 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 000 000,00 EURO – zasilą wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych średnich przedsiębiorstw mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ma on przyczynić się do wprowadzenia nowoczesnych technologii eliminujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko.  

Nabór będzie prowadzony od dnia 02.12.2013 r. do dnia 13.12.2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie projektu jest Punkt Informacyjno-Podawczy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter. 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków dostępne są na stronach: www.mojregion.eu. Informacje na ten temat można także uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym (ul. Plac Teatralny 2) – tel. 056 621 83 41 i 056 621 84 09 oraz w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi (ul. M. Skłodowskiej – Curie 73, pokój nr 1) - tel. 056 656 11 00 i 056 656 10 50.

Informacja na temat projektów objętych wsparciem udostępniona będzie na stronach internetowych: www.mojregion.eu. Poza tym każdy z beneficjentów zostanie powiadomiony pisemnie o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.