Odliczenie VAT od zakupu czy eksploatacji samochodów osobowych uzależniona będzie od sposobu jego wykorzystywania. Od wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego zarówno w działalności gospodarczej jak i potrzeby prywatne będzie można odliczyć 50% VAT (bez limitu kwotowego).

Prawo to obejmuje także samochody o masie całkowitej do 3,5 tony z homologacją ciężarową. Ograniczenie obejmuje nie tylko zakup czy leasing ale także wydatki eksploatacyjne  ( z wyjątkiem paliwa do tych samochodów- odliczenie VAT nie przysługuje).50% VAT od paliwa będzie można odliczyć dopiero od 1 lipca 2015 roku.

Prawo do odliczenia całego VAT będzie przysługiwało tylko wówczas , gdy samochód wykorzystywany będzie wyłącznie do działalności gospodarczej ( nie będzie można wykorzystywać go prywatnie), podatnik złoży zawiadomienie do urzędu skarbowego o wykorzystywaniu auta wyłącznie do działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od dnia w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym autem oraz będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu (zgodnie z wymogami ustawy VAT).